Reviseren en proeflezen

Het is altijd verstandig om een eenmaal vertaalde tekst nog eens door een ander te laten nakijken. Bij reviseren en proeflezen wordt een tekst die door de een is vertaald door een ander nog eens helemaal nageplozen. Een kleine typefout is nu eenmaal snel gemaakt en de spellingscontrole ziet ook niet alles.

Juridica Translations - Erica Tegelaar, jurist en beëdigd vertaler Engels-Nederlands en vice versa

Reviseren en proeflezen zijn diensten die ik voornamelijk aan vertaalbureaus en collega-vertalers aanbied, maar vanzelfsprekend kunt u mij, als u een bedrijf heeft, hier ook voor inschakelen. Ik maak hierbij een onderscheid tussen reviseren en proeflezen.

Reviseren
Bij het reviseren van een vertaling (van Engels naar Nederlands en vice versa) controleer ik of de stijl en (vak)terminologie juist en consequent gebruikt zijn, maar uiteraard neem ik ook de spelling en grammatica onder de loep. Kortom, ik kijk na of de vertaling inhoudelijk overeenstemt met de brontekst én taalkundig correct is.

Proeflezen
Bij het proeflezen van uw vertaalde of zelfgeschreven Nederlandse teksten vergelijk ik de documenten niet met de brontekst, maar richt ik mij puur op de taalkundige juistheid van de teksten. Daarbij corrigeer ik schrijffouten, foutieve interpunctie en eventuele grammaticale vergissingen.