Veelgestelde vragen over beëdigde vertalingen

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot beëdigde vertalingen. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen of wilt u nog meer weten, neem dan vooral contact met mij op. Ik help u graag verder!

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is een vertaler die op basis van zijn of haar opleiding en ervaring door de rechtbank is beëdigd in een of meer talencombinaties. Bij die beëdiging belooft de vertaler (onder andere) de tekst volledig en juist te vertalen en de tekst vertrouwelijk te behandelen. Bovendien is een beëdigd vertaler verplicht om zijn of haar kennis door bij- en nascholing op peil te houden. Alle beëdigd vertalers staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Ik sta ingeschreven in dit register als vertaler Engels-Nederlands en Nederlands-Engels onder Wbtv-nummer 17654.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die door een beëdigd vertaler is gemaakt, vervolgens voorzien is van de handtekening, stempel en verklaring (slotformule) van de vertaler en die (fysiek) onlosmakelijk aan het brondocument is gehecht.

Wanneer heb ik een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling is nodig wanneer een vertaling rechtsgeldig moet zijn. Niet alle juridische stukken hoeven echter beëdigd vertaald te worden. Over het algemeen geldt dat u een beëdigde vertaling nodig heeft wanneer de ontvangende instantie daar expliciet om vraagt. Vaak gaat het dan om documenten als diploma’s, akten van de burgerlijke stand, statuten en gerechtelijke stukken.

Hoeveel kost een vertaling?

De kosten van een vertaling zijn van veel factoren afhankelijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de omvang, kwaliteit en moeilijkheidsgraad van de tekst, de gewenste talencombinatie, de deadline en of de vertaling beëdigd moet zijn of niet. Daarom is het noodzakelijk dat u de tekst vooraf aanlevert, zodat de offerte op maat gemaakt kan worden en u achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Waarom kost een beëdigde vertaling meer dan een reguliere vertaling?

Een beëdigde vertaling is duurder dan een reguliere vertaling omdat er zowel aan de vertaling als aan de vertaler extra eisen worden gesteld. Naast het vertalen van de lopende tekst, moeten alle overige elementen van het originele document (denk hierbij aan zaken als stempels en logo’s) worden omschreven en moet de lay-out zo veel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met het origineel. Vervolgens volgen nog een aantal handelingen van administratieve aard, zoals het opstellen van de verklaring, het ondertekenen, stempelen en het aan elkaar hechten van het origineel, de vertaling en de verklaring. Verder moeten beëdigd vertalers behoorlijk wat tijd en geld investeren in na- en bijscholing om ingeschreven te kunnen blijven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Waarom moet ik de tekst aanleveren voordat ik een offerte kan ontvangen?

De kosten van een vertaling zijn van veel factoren afhankelijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de omvang, kwaliteit en moeilijkheidsgraad van de tekst, de gewenste talencombinatie, de deadline en of de vertaling beëdigd moet zijn of niet. Daarom is het noodzakelijk dat u de tekst vooraf aanlevert, zodat de offerte op maat gemaakt kan worden en u achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Hoe kan ik mijn tekst ter vertaling aanleveren?

Wanneer u een reguliere (niet-beëdigde) vertaling aanvraagt, kunt u het brondocument in Word-formaat uploaden via het contactformulier. Als u geen Word-bestand heeft, mag dit ook een scan van een document zijn, maar geen foto (deze zijn vaak te onduidelijk om de tekst correct te kunnen lezen).

Voor een beëdigde vertaling kunt u het beste eerst informeren bij de betrokken instantie of de vertaling aan het originele document gehecht moet worden, of dat een (gewaarmerkte) kopie voldoende is. De meeste instanties nemen genoegen met een gewone kopie, zodat u kunt volstaan met het mailen van een scan (geen foto) van het originele document via het contactformulier. Sommige organisaties willen echter dat de beëdigde vertaling vastgehecht wordt aan het originele document of een gewaarmerkte kopie* daarvan. In die gevallen is het nodig om uw originele document of een gewaarmerkte kopie per (aangetekende) post naar mij te versturen of (alleen op afspraak) langs te brengen op mijn adres.

* Een gewaarmerkte kopie kunt u laten maken bij een notaris, een gemeentekantoor of de instantie die het officiële document heeft uitgegeven.

Hoe ontvang ik mijn vertaling?

Reguliere (niet-beëdigde) vertalingen ontvangt u altijd per e-mail, maar deze kunnen op verzoek ook per (aangetekende) post worden toegestuurd.

Beëdigde vertalingen worden per aangetekende post aan u verzonden. Door de aanhechting is mailen uiteraard geen optie. Op verzoek stuur ik u een digitale versie via e-mail toe, maar deze is dan voor uw eigen gebruik en heeft geen rechtsgeldigheid. Op afspraak kunt u de vertaling ook op mijn adres ophalen.

Moet ik mijn beëdigde vertaling laten legaliseren?

Het kan voorkomen dat de instantie waar de vertaling voor bestemd is, verlangt dat de handtekening van de beëdigd vertaler ook wordt gelegaliseerd. Vaak kan dit door middel van een apostille (bij elke willekeurige Nederlandse rechtbank), maar voor sommige landen moet hiervoor de volledige legalisatieprocedure (via de rechtbank, vervolgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken en ten slotte de ambassade of het consulaat van het land van bestemming) worden doorlopen.

In deze lijst kunt u controleren of het land waarvoor uw beëdigde vertaling bestemd is, meedoet aan het Apostilleverdrag. Staat het land hiertussen, dan is een apostille (die u bij elke Nederlandse rechtbank kunt halen) voldoende. Staat het land echter niet in deze lijst, dan dient u het volledige legalisatieproces te doorlopen.

Indien u dit wenst, kan ik een apostille of volledige legalisatie voor u verzorgen. Hier zijn wel extra kosten en een iets langere levertijd aan verbonden.

Garandeert u dat mijn tekst vertrouwelijk wordt behandeld?

Bij mijn beëdiging heb ik beloofd alle teksten die aan mij worden toevertrouwd vertrouwelijk te behandelen. Deze vraag kan ik dus met een volmondig ‘ja’ beantwoorden.

Wat voor soort teksten kan ik laten vertalen?

Als gespecialiseerd juridisch vertaler kan ik voor u vertalingen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands verzorgen van:

  • juridische en gerechtelijke documenten, zoals bijvoorbeeld overeenkomsten, algemene voorwaarden, notariële akten, volmachten, vonnissen, dagvaardingen en juridische correspondentie; en
  • officiële persoonlijke stukken, zoals bijvoorbeeld diploma’s, geboorteakten, huwelijksakten, bewijzen van goed gedrag, verblijfsvergunningen, testamenten en adoptieverklaringen.

Daarnaast kunt u bij mij terecht voor revisie, proeflezing en correctie van vertalingen of teksten.